Hệ thống gas gia đình và bếp gas gia đình sử dụng như thế nào?

Trong quá trình hưởng dụng Gas, đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải các vấn đề như rò rỉ gas, hỏa hoạn…đây là những sự cổ thường gặp nhất khi sử dụng gas. Vậy để khắc phục sự cố gas chúng ta sẽ làm cách nào? Giaogasnhanh.com xin gửi tới chúng ta một vài cách thức khắc phục cơ bản để giải quyết tình trạng này.

>> Xem thêm https://hethonggas.vn/xay-lap-he-thong-cap-gas-cong-nghiep/

Trường hợp rò rỉ nhưng không có hỏa hoạn

Cô lập địa điểm tại và hướng dẫn người cũng như nguồn phát lửa tránh xa nới có sự cố.

thông thoángthiên nhiên địa điểm tại có rò rỉ.

Trường hợp không kiểm soát được rò rỉ, hãy để bình tự rò rỉ đến hết nhưng phảo cô lập khu vực.

Phải thông tin cho các Sales cứu hỏa cùng cảnh sát trong trường hợp có rò rỉ lớn xày ra mà không giải quyết được.

Trường hợp có hỏa hoạn khu vực chung quanh

Tắt tất thẩy các nguồn phát lửa ( điện, bếp, cầu dao điện).

thông báo cho PCCC xác thực vị trí, nguyên nhân xảy ra sự cố.

Sơ tán người và bình gas đến nơi an toàn và xa nơi có sự cố.

Trợ giúp một số người chung quanh khống chế ngọn lửa bằng cách hưởng dụng bình chửa cháy, nước hoặc các phương tiện khác.

Trường hợp rò rỉ nhưng không có hỏa hoạn.

Cần nhận biết nơi rò rỉ ( sử dụng nước xà phòng và quan sát bong bóng xuất hiện). Tuyệt đổi không chạy lửa để thử rò rỉ.

Di chuyển người ra khỏi địa điểm tại có gas rò rỉ.

Chấm dứt rò rỉ nếu có thể được bằng cách đóng van, đậy nắp bình, vv..

Di chuyển bình rò rỉ ra xa các bình khác và đặt vào khu vực an toàn.

Trường hợp có hỏa hoạn lớn chẳng thể khống chế được bằng bình cứu hỏa

Tắt tất thẩy các nguồn phát lửa ( điện, bếp, cầu dao điện)

Sơ tán người đến nơi an toàn và làm nguội bình chửa cháy bằng nước và di chuyển xa nơi có sự cố.

thông báo cho PCCC chính xác vị trí, nguyên nhân sự cố.

Khi PCCC đến, thông báo ngắn gọn tình hình, phối hợp với PCCC để khống chế ngọn lửa.

Hy vọng một vài chia sẽ trên sẽ hữu ích đối với chúng mình trong trường hợp cần thiết.

>> Xem thêm http://gascongnghiep.com/thi-cong-lap-dat-thong-gas-cong-nghiep.html