Những đặc tính của hệ thống nước thải dệt nhuộm

Do đặc điểm của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong quy trình tiến độ nhuộm vì vậy nước thải thường sẽ có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền công nghệ xử lý của một vài Doanh Nghiệp điều tra có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như thể công trình xây dựng đơn vị chức năng đầu tiên của hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. hầu như những khối hệ thống xử lý được điều tra khảo sát đều không có công đoạn khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận do đó chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần đông đều vượt tiêu chuẩn được chấp nhận.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/bom-bun-thai-dat-chim-tsurumi-40u2.25-t370-2335

Tùy thuộc vào vị trí của những nhà máy sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ tiên tiến xử lý vận dụng thay đổi để đáp ứng với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ thường được vận dụng đối với các nhà máy này là hóa lý kết hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, tuy vậy hầu nước thải sau xử lý hết đều không đã có được tiêu chuẩn của KCN.

riêng với các xí nghiệp dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những nhà máy nằm phía bên ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn nước ta TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để đã đạt được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm với phối kết hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tiên tiến tương đối thịnh hành đang rất được vận dụng tại hầu hết tại những nhà máy sản xuất dệt may.

công nghệ xử lý nước thải tương xứng đề xuất

Xử lý nước thải dệt nhuộm gồm có nhiều phương thức khác nhau, mỗi cách thức đạt một tác dụng nhất định đối với một vài chất độc hại khớp ứng. công nghệ xử lý nước thải được áp dụng nhằm mục đích vô hiệu hóa các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/bom-bun-thai-tsurumi-50u2.75-t370-2202

Nước thải dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao bởi vậy trong khối hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như là công trình đơn vị chức năng đầu tiên của khối hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải trước lúc qua các quy trình tiếp theo sau của khối hệ thống xử lý. đối với nguồn nguyên vật liệu thô được sử dụng trong tiến độ sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester quy trình keo tụ/tạo bông thường được vận dụng trước công đoạn sinh học. quy trình này được thiết kế theo phong cách để vô hiệu hóa SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và sắt kẽm kim loại nặng. giai đoạn sinh học tiếp theo sau gồm có kỵ khí kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho tác dụng cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được vận dụng và giai đoạn sinh học hiếu khí được vận dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

quá trình sinh học nhằm mục đích vô hiệu những thành phần ô nhiễm ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. quy trình xử lý bậc ba được áp dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. quá trình xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để các chất ô nhiễm còn sót lại trong nước thải hay tái sử dụng.

đối với nguồn nguyên liệu là cotton, công nghệ xử lý Ngược lại với nguyên vật liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là tiến độ sinh học trước quá trình hoá lý. công đoạn xử lý bậc ba tương tự như trên với áp dụng quy trình (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá chuyên sâu (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) tiến trình keo tụ/tạo bông phối kết hợp sinh học hay trái lại để vô hiệu hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

>>  http://sieuthimaybom.vn/bom-tsurumi-series-ktz/381

Bùn phát sinh từ quy trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với áp dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Công Ty có tác dụng xử lý.